CG eGOV - verzia 2019.3.2.190531-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 21.07.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2603494 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 2044635 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 2646962 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 11388894 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 15455857 Spolu: 34139842 Spolu: 34139842
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 21.07.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 2045684,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1567249,8 Nedaňové príjmy (S144042005): 1053229,3 Granty a transfery (S144042005): 7088873,4 Daňové príjmy (S144042005): 7557581,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 557809,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 477385,2 Nedaňové príjmy (S144042004): 1593732,7 Granty a transfery (S144042004): 4300020,6 Daňové príjmy (S144042004): 7898275,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2603494 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 2044635 Nedaňové príjmy (S144042003): 2646962 Granty a transfery (S144042003): 11388894 Daňové príjmy (S144042003): 15455857 Spolu: 34139842 Spolu: 34139842 Spolu: 14827223,1 Spolu: 14827223,1 Spolu: 19312618,9 Spolu: 19312618,9
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.