CG eGOV - verzia 2019.4.2.190731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 15.10.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2837214 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3006955 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 2646962 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 11409451 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 15495157 Spolu: 35395739 Spolu: 35395739
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 15.10.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1908363,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 2450853,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 574656,7 Granty a transfery (S144042005): 4937970,6 Daňové príjmy (S144042005): 3491932,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 928850,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 556102,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 2072305,3 Granty a transfery (S144042004): 6471480,4 Daňové príjmy (S144042004): 12003224,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2837214 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3006955 Nedaňové príjmy (S144042003): 2646962 Granty a transfery (S144042003): 11409451 Daňové príjmy (S144042003): 15495157 Spolu: 35395739 Spolu: 35395739 Spolu: 22031962,4 Spolu: 22031962,4 Spolu: 13363776,6 Spolu: 13363776,6
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.