CG eGOV - verzia 2017.2.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 15.12.2017 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2389025 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1898641 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 6441424 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 13103742 Spolu: 23832832 Spolu: 23832832
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 15.12.2017 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1465784,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 44349,9 Granty a transfery (S144042005): 612368,5 Daňové príjmy (S144042005): 791586,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 923240,3 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 1854291,1 Granty a transfery (S144042004): 5829055,5 Daňové príjmy (S144042004): 12312155,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2389025 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 0 Nedaňové príjmy (S144042003): 1898641 Granty a transfery (S144042003): 6441424 Daňové príjmy (S144042003): 13103742 Spolu: 23832832 Spolu: 23832832 Spolu: 20918742,7 Spolu: 20918742,7 Spolu: 2914089,3 Spolu: 2914089,3
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.