CG eGOV - verzia 2017.4.2-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 25.03.2018 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2314849 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 2000000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 2433164 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 7162778 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 13771927 Spolu: 27682718 Spolu: 27682718
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 25.03.2018 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 2235234,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 2000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 1966148,6 Granty a transfery (S144042005): 5952736,2 Daňové príjmy (S144042005): 10263361,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 79614,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 467015,4 Granty a transfery (S144042004): 1210041,8 Daňové príjmy (S144042004): 3508565,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2314849 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 2000000 Nedaňové príjmy (S144042003): 2433164 Granty a transfery (S144042003): 7162778 Daňové príjmy (S144042003): 13771927 Spolu: 27682718 Spolu: 27682718 Spolu: 5265236,7 Spolu: 5265236,7 Spolu: 22417481,3 Spolu: 22417481,3
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.