CG eGOV - verzia 2017.1.2-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 22.10.2017 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 3676800 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1932119 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 6621204 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 12955178 Spolu: 25185301 Spolu: 25185301
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 22.10.2017 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 3238492,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 394553,0 Granty a transfery (S144042005): 1919479,4 Daňové príjmy (S144042005): 2947407,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 438307,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 1537566,0 Granty a transfery (S144042004): 4701724,7 Daňové príjmy (S144042004): 10007770,3 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 3676800 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 0 Nedaňové príjmy (S144042003): 1932119 Granty a transfery (S144042003): 6621204 Daňové príjmy (S144042003): 12955178 Spolu: 25185301 Spolu: 25185301 Spolu: 16685368,1 Spolu: 16685368,1 Spolu: 8499932,9 Spolu: 8499932,9
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.