CG eGOV - verzia 2018.1.3-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 19.07.2018 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 3864129 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 2000000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 2435741 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 7859634 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 13816639 Spolu: 29976143 Spolu: 29976143
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 19.07.2018 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 2194874,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 2000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 1385689,2 Granty a transfery (S144042005): 4391247,2 Daňové príjmy (S144042005): 6686568,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1669254,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 1050051,9 Granty a transfery (S144042004): 3468386,8 Daňové príjmy (S144042004): 7130070,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 3864129 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 2000000 Nedaňové príjmy (S144042003): 2435741 Granty a transfery (S144042003): 7859634 Daňové príjmy (S144042003): 13816639 Spolu: 29976143 Spolu: 29976143 Spolu: 13317763,4 Spolu: 13317763,4 Spolu: 16658379,6 Spolu: 16658379,6
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.