CG eGOV - verzia 2022.2.2.220429-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 24.05.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2954485 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3006955 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 2653880 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 12007667 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 15701844 Spolu: 36324831 Spolu: 36324831
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 24.05.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1133711,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 2235280,3 Nedaňové príjmy (S144042005): -19632,4 Granty a transfery (S144042005): 3457130,4 Daňové príjmy (S144042005): -248536,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1820773,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 771674,7 Nedaňové príjmy (S144042004): 2673512,4 Granty a transfery (S144042004): 8550536,6 Daňové príjmy (S144042004): 15950380,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2954485 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3006955 Nedaňové príjmy (S144042003): 2653880 Granty a transfery (S144042003): 12007667 Daňové príjmy (S144042003): 15701844 Spolu: 36324831 Spolu: 36324831 Spolu: 29766878,3 Spolu: 29766878,3 Spolu: 6557952,7 Spolu: 6557952,7

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.