CG eGOV - verzia 2022.2.2.220429-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o výdavkoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch)
Aktualizácia údajov: 24.05.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel výd. z transakcií s fin. aktívami a pasívami na celk. výdavkoch (S144046002): 744620 Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 9893765 Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 15652989 Spolu: 26291374 Spolu: 26291374
Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 24.05.2022 04:05
Maximalizuj v novom okne Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047005): 119705,5 Kapitálové výdavky (S144047005): 6661249,5 Bežné výdavky (S144047005): 1339265,8 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047004): 624914,5 Kapitálové výdavky (S144047004): 3232515,5 Bežné výdavky (S144047004): 14313723,2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047003): 744620 Kapitálové výdavky (S144047003): 9893765 Bežné výdavky (S144047003): 15652989 Spolu: 26291374 Spolu: 26291374 Spolu: 18171153,2 Spolu: 18171153,2 Spolu: 8120220,8 Spolu: 8120220,8

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.