CG eGOV - verzia 2023.2.2.230428-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 07.06.2023 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom35.176.772,00 €38.098.370,00 €16.111.209,24 €42,29 %
Bežné príjmy30.913.052,00 €32.286.734,00 €15.327.080,24 €47,47 %
Kapitálové príjmy3.073.020,00 €3.322.470,00 €381.240,30 €11,47 %
Finančné operácie príjmy1.190.700,00 €2.489.166,00 €402.888,70 €16,19 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom24.085.321,00 €26.067.439,00 €8.694.495,12 €33,35 %
Bežné výdavky18.941.931,00 €20.232.000,00 €7.935.530,42 €39,22 %
Kapitálové výdavky3.863.482,00 €4.535.531,00 €289.258,43 €6,38 %
Finančné operácie výdavky1.279.908,00 €1.299.908,00 €469.706,27 €36,13 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky11.091.451,00 €12.030.931,00 €7.416.714,12 €61,65 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.