CG eGOV - verzia 2022.2.2.220429-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 24.05.2022 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom29.438.770,00 €33.662.787,00 €12.409.958,30 €36,87 %
Bežné príjmy27.408.353,00 €27.835.400,00 €11.405.464,48 €40,97 %
Kapitálové príjmy933.182,00 €1.112.491,00 €289.891,52 €26,06 %
Finančné operácie príjmy1.097.235,00 €4.714.896,00 €714.602,30 €15,16 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom19.543.991,00 €23.551.439,00 €7.044.708,74 €29,91 %
Bežné výdavky16.713.216,00 €18.062.437,00 €6.610.112,77 €36,60 %
Kapitálové výdavky1.852.990,00 €4.511.217,00 €139.728,24 €3,10 %
Finančné operácie výdavky977.785,00 €977.785,00 €294.867,73 €30,16 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky9.894.779,00 €10.111.348,00 €5.365.249,56 €53,06 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.